+38 044 223 95 34 techno@alten-ua.com

О КОМПАНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИЯ ОБЪЕКТЫ КОНТАКТЫ

          


обратная связь
INNOVATIVE SOLUTIONS
 

Реагент комплексної дії "Акватон-10"для знезараження води і об'єктів водопідготовки при децентралізованому та автономному водозабезпеченні

Дезінфекційний засіб «Реагент комплексної дії «Акватон-10» призначений для:
- знезараження та очистки питної води;
- знезараження питної води та об’єктів водопідготовки при централізованому, автономному та децентралізованому водозабезпеченні;
мереж водопостачання та водовідведення; дезінфекції резервуарів та трубопроводів; сховищ питної води;
- знезараження питної води та технологічного обладнання в локальних системах водозабезпечення, укомплектованих фільтруючим обладнанням;
- дезінфекції та консервування фільтруючих завантажень;
- дезінфекції ємкостей, тари для зберігання і транспортування питної води, напоїв та продуктів харчування;
- знезараження та консервування питної води на авіаційному, залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті;
- виробництва та кондиціювання питних вод (бутильованих, наливних);
- очистки та знезараження води плавальних, оздоровчих басейнів, аквапарків, штучних водойм з прісною та морською водою, дезінфекції “чаш” та обладнання басейнів;
- очистки та знезараження води для цілей технічного водопостачання у промисловості;
- знезараження та консервування води у закритих циркуляційних системах та системах оборотного водозабезпечення; систем охолодження (замкнутого водообігу);
- знезараження і очистки води для цілей технологічного водопостачання у харчовій, переробних промисловостях;
- дезінфекції водоочисних пристроїв для забезпечення індивідуальних та групових запасів питної води;
- очистки та знезараження води для потреб тваринництва та птахівництва;
- водопідготовки при вирощуванні рослин на закритому ґрунті;
- знезараження води рибогосподарських водоймищ з твердим дном та берегами, риболовних снастей, ємкостей для транспортування та зберігання живої риби;
- забезпечення епідемічно безпечного водоспоживання у надзвичайних ситуаціях;
- дезінфекції міських, промислових стічних та шахтних вод;
- дезінфекції систем каналізації;
- дезінфекції осадів, що утворюються в процесах очистки природних і стічних вод.

АкватонПолидез

АКВАТОН-10

Інструкція із застосування Акватон-10

Методичні рекомендації

Найменування

Ціна, грн. з ПДВ

1

Реагент комплексної дії "АКВАТОН-10", марка А5

уточнюється

2

Реагент комплексної дії "АКВАТОН-10", марка А30

уточнюється

3

Дезифектант "Полідез"

уточнюється

4

"Тонік", 1л

уточнюється

5

"Тонік", 250мл

уточнюється

6

"Тонік", 100мл

уточнюється

* продаж АКВАТОН-10 від 10л.

АКВАТОН-10 для басейнів

Інструкція із застосування Акватон-10 для басейнів

Найменування

Ціна, грн. з ПДВ

1

АКВАТОН-WS (універсальний), марка А30

уточнюється

 

Читайте також:

- "ХІІІ (ежегодная) международная научно-техническая конференция "ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. ОХРАНА ВОДНОГО И ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНОВ. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ" стр. 536-544 "ПРИМЕНЕНИЕ БИОЦИДНОГО ПОЛИМЕРНОГО РЕАГЕНТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ", "БИОЦИДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДЫ", "БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЦИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ"

- "ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ У ТВАРИННИЦТВІ ФЛОКУЛЯНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОЦИДІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРНИХ ПОХІДНИХ ГУАНІДИНУ"

- "ФЛОТАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ШАХТНЫХ ВОД ОТ УРАНА"

- "ФЛОТАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД РАДІОІЗОТОПІВ ЦЕЗІЮ-137 ПОЛІАМІНОФЕРОЦІАНІДНИМИ КОМПЛЕКСАМИ"

Інформація в бюлетнях, тезиси доповідей, матеріали конференцій:

- "Проблеми хімічної та біологічної безпеки води при її знезаражуванні в умовах надзвичайних ситуацій" - Державна служба України з надзвичайних ситуацій."ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ". Збірник матеріалів науково-практичної конференції 6 грудня 2013 року.

- "Эффективные дезинфектанты как важный аспект предупреждения эпидемиологических усложнений при чрезвычайных ситуациях" - Министерство по чрезвычайным ситуациям республики Беларусь. "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ". Сборник тезисов докладов Международной научно-практической конференции 26-27 сентября 2013 года.

- "КПКВ 6561040 Знезараження води засобом Акватон-10" - Національна академія медичних наук України. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Длодаток до "Журналу Національної академії медичних наук України" Випуск 35. Київ-2013.

А також статті:

- Персональный сайт Александра Ульянова - "Водопроводная вода в Киеве - яд!"

- Газета "Зеракало недели" 14.05.99г. статья Андрея Виноградова "Акватон хлора не слаще"

- Выпуск газета "Сегодня" №128 (383) за 14.07.99г. "Ученых вышвырнули на улицу"

- Выпуск газета Сегодня №85 (340) за 12.05.99г. "Акватон сможет уничтожить в воде даже вибрионы холеры и вирусы гепатита"

- Електронні вісті 11.11.2000. "Новый реагент заменит хлор при очистке воды"

 

       порталы.                                                                                                                                                          © ООО "АЛЬТЭН-ТЕХНО" - 2014